Een grote stap naar een duurzamer bedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze houding tegenover Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat wij als transportbedrijf naast onze economische activiteiten ook volop inzetten op het welzijn van mens en milieu. Niet alleen onze strategische beslissingen worden hierdoor beïnvloed, ook bij de dagelijkse werkzaamheden wordt rekening gehouden met de sociale impact en de gevolgen voor het milieu.
Door de strengere milieu wetgevingen, stijgende energieprijzen en het effect dat ons energieverbruik heeft op het klimaat, kiezen wij uitvoerig voor investeringen in het nemen van beproefde maatregelen, welke echt nodig zijn om helemaal klaar te staan voor onze verdere duurzame toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze houding tegenover Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat wij als transportbedrijf naast onze economische activiteiten ook volop inzetten op het welzijn van mens en milieu. Niet alleen onze strategische beslissingen worden hierdoor beïnvloed, ook bij de dagelijkse werkzaamheden wordt rekening gehouden met de sociale impact en de gevolgen voor het milieu.
Door de strengere milieu wetgevingen, stijgende energieprijzen en het effect dat ons energieverbruik heeft op het klimaat, kiezen wij uitvoerig voor investeringen in het nemen van beproefde maatregelen, welke echt nodig zijn om helemaal klaar te staan voor onze verdere duurzame toekomst.

Zonnedak site Transport Jos Schreurs (Niel)

Voor de site in Niel werden de mogelijkheden onderzocht om op het dak van de gebouwen een zonnepaneel installatie te plaatsen. Bij dit project werd vanaf de studiefase gestreefd naar de optimale installatie wat betreft plaatsbepaling, bekabeling en het volledig vergunningstraject. Dankzij een goedkeuring in januari 2022 werd de bouw snel gestart en geniet Transport Jos Schreurs vanaf het voorjaar van 2023 van duurzame voordelen. Dit project omvat 384 zonnepanelen en zorgt voor een opbrengst van 75.000 KWh waardoor een groot deel van de opgewekte energie kan gebruikt worden voor de permanente voeding van de site.

Een mooie stap richting CO2-neutraliteit van Transport Jos Schreurs, die meewerkt aan de Vlaamse doelstelling om tegen 2030 de uitstoot te verminderen met minstens 30%. Dit is ook een mooi voorbeeld van het enorme potentieel dat geboden wordt door zonnepaneel installaties boven op daken te plaatsen.

Zonnedak site Transport Jos Schreurs (Niel)​

Voor de site in Niel werden de mogelijkheden onderzocht om op het dak van de gebouwen een zonnepaneel installatie te plaatsen. Bij dit project werd vanaf de studiefase gestreefd naar de optimale installatie wat betreft plaatsbepaling, bekabeling en het volledig vergunningstraject. Dankzij een goedkeuring in januari 2022 werd de bouw snel gestart en geniet Transport Jos Schreurs vanaf het voorjaar van 2023 van duurzame voordelen. Dit project omvat 384 zonnepanelen en zorgt voor een opbrengst van 75.000 KWh waardoor een groot deel van de opgewekte energie kan gebruikt worden voor de permanente voeding van de site.

Een mooie stap richting CO2-neutraliteit van Transport Jos Schreurs, die meewerkt aan de Vlaamse doelstelling om tegen 2030 de uitstoot te verminderen met minstens 30%. Dit is ook een mooi voorbeeld van het enorme potentieel dat geboden wordt door zonnepaneel installaties boven op daken te plaatsen.

Een nieuwe generatie vrachtwagens

Naast investeringen in alternatieve energiebronnen, moderniseert Transport Jos Schreurs voortdurend haar wagenpark en worden allerhande initiatieven ontwikkeld met als doel tot een expliciete vermindering CO2 uitstoot te komen. De ecologische impact van transport op mens en milieu is onbetwistbaar.
Transport Jos Schreurs beschikt over een uitgebreid wagenpark, wat natuurlijk ook een grotere impact op het milieu betekent … maar ook daar houden we rekening mee. Doorslaggevende factoren bij de aankoop van nieuwe vrachtwagens is het brandstofverbruik, CO2 uitstoot, onderhoudsfrequenties en kosten van de verbruiksonderdelen. Om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren worden “lege” kilometers vermeden.

Een nieuwe generatie vrachtwagens

Naast investeringen in alternatieve energiebronnen, moderniseert Transport Jos Schreurs voortdurend haar wagenpark en worden allerhande initiatieven ontwikkeld met als doel tot een expliciete vermindering CO2 uitstoot te komen. De ecologische impact van transport op mens en milieu is onbetwistbaar.
Transport Jos Schreurs beschikt over een uitgebreid wagenpark, wat natuurlijk ook een grotere impact op het milieu betekent … maar ook daar houden we rekening mee. Doorslaggevende factoren bij de aankoop van nieuwe vrachtwagens is het brandstofverbruik, CO2 uitstoot, onderhoudsfrequenties en kosten van de verbruiksonderdelen. Om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren worden “lege” kilometers vermeden.

Duurzame brandstof (Euro 6)

We kunnen met trots zeggen dat ons ganse vrachtwagenpark bestaat uit voertuigen die voldoen aan de strenge huidige Europese milieunormen. De zware Euro 6 motoren stoten beduidend minder CO2 uit dan hun voorgangers.

Luchtvervuiling

We staven en bevorderen alle processen tot het vermijden van pollutie.

Duurzame brandstof (Euro 6)

We kunnen met trots zeggen dat ons ganse vrachtwagenpark bestaat uit voertuigen die voldoen aan de strenge huidige Europese milieunormen. De zware Euro 6 motoren stoten beduidend minder CO2 uit dan hun voorgangers.

Luchtvervuiling

We staven en bevorderen alle processen tot het vermijden van pollutie.

Sorteren en recycleren

Afval is niet te voorkomen, recyclen waar mogelijk, dat is onze correcte instelling. Transport Jos Schreurs scheidt alle afvalstromen want gesorteerd inleveren voorkomt veel milieuvervuiling.

We genereren ook afval dat gerecycleerd en/of hergebruikt kan worden.

Sorteren en recycleren

Afval is niet te voorkomen, recyclen waar mogelijk, dat is onze correcte instelling. Transport Jos Schreurs scheidt alle afvalstromen want gesorteerd inleveren voorkomt veel milieuvervuiling.

We genereren ook afval dat gerecycleerd en/of hergebruikt kan worden.

Vakkundig advies. Perfect logistieke oplossingen. Meer weten?